MUDr. Petr Svačinka

nestátní zdravotnické zařízení

od 30.3.2020

Vážení klienti.

Po dobu nouzového stavu pracuje i naše zdravotnické zařízení ve zvláštním režimu.

Pracovnělékařské péče bude od 30. 3. 2020 realizována v souladu s doporučením SPL ČLS JEP ve zvláštním protiepidemickém režimu ordinace. Prioritně budou prováděny vstupní, mimořádné ev. výstupní prohlídky na rizikové práce.

Veškeré návštěvy našich ordinací je třeba vždy telefonicky objednat. Kontaktujte tel.: 567 574 710 nebo 604 611 661. Budete objednáni na přesný čas. Tento čas prosím přesně dodržujte. Opatření by mělo minimalizovat hromadění lidí v čekárně a umožnit provádění zvýšené desinfekce.

Registrovaným pacientům můžeme elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti.

NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE!

Děkujeme za pochopení

 

30.3.2020                                                                         MUDr. Petr Svačinka

 

https://koronavirus.mzcr.cz/pracovnelekarske-sluzby-v-souvislostech-s-sirenim-koronaviru-sars-cov-2