MUDr. Petr Svačinka

nestátní zdravotnické zařízení

Aktualizovaná verze vzoru_ žádost o provedení vstupní, periodické, mimořádné nebo následné lékařské prohlídky

Věnujte, prosím, svou pozornost aktualizované verzi žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná, následná) zohledňující změny v platné legislativě.

 

Vzor_ žádost o provedení vstupní, periodické, mimořádné nebo následné lékařské prohlídky